+38 (04744) 3-40-77; +38 (04744) 3-07-32; +38 (098) 218-15-33
Меню
Остання редакція: 29 січня 2021

101 "Екологія"

Спектр занять фахівця еколога дуже широкий і визначається ринковим попитом: поводження з відходами, проектування, екологічний аудит і консалтинг, лабораторні і польові дослідження, контроль і моніторинг екологічного стану середовища, розробка прикладних екологічних програм.

Знання і розуміння фахівця з екології:

 • володіння глибокими і системними знаннями, що ґрунтують на найновіших теоріях і дослідженнях у прикладній і суміжних областях;
 • глибокі і системні знання у системі моніторингу розвитку надзвичайних екологічних ситуацій;
 • системні методологічні знання з планування, організації і проведення екологічних наукових досліджень;
 • усвідомлення теоретичних і соціально-економічних аспектів сталого розвитку суспільства;
 • усвідомлення особливих для галузі систем екологічного менеджменту і аудиту;
 • володіння системними і комплексними знаннями правових і сучасних  новітніх методів захисту атмосфери, водних ресурсів, охорони земель контролю за промисловим впливом на стан довкілля;
 • володіння системними і комплексними знаннями правових основ, технологічних та виробничих аспектів утворення і переробки відходів та збалансованого раціонального природокористування;
 • володіння системними і комплексними знаннями екологічної конверсії, екологічно-чистих виробництв, рівневого аналізу екологічної політики і комплексів екологічно-спрямованих заходів відновлення екосистем.

Застосування знань і розумінь:

 • незалежне, продуктивне і професійне вирішення складних екологічних проблем;
 • використання найкращих практик управлінської діяльності, профілактики і подолання наслідків надзвичайних ситуацій;
 • ефективне і експертне проведення наукових екологічних досліджень у галузі, пошук нових методів вирішення екологічних проблем різних галузей;
 • здатність застосування соціально-економічних основ  оптимізації використання природних ресурсів;
 • здатність застосування методів моніторингу, моделювання і прогнозування сценаріїв при розробці стратегій сталого розвитку;
 • здатність планувати і реалізовувати завдання сучасних технологій збалансованого природокористування, використання нових методів вирішення виробничих проблем;
 • здатність планувати і реалізовувати завдання сучасних технологій захисту довкілля;
 • проведення системного аналізу природоохоронної діяльності та впровадження екологічних методів регулювання якості продукції.

Випускники університету напряму підготовки «Екологія» можуть працювати на посадах:

 • Інженера з охорони навколишнього середовища;
 • Інженера з охорони природних екосистем;
 • Експерта з екології;
 • Інспектора з охорони природи;
 • Консультанта (у певній галузі інженерної справи).