+38 (04744) 3-40-77; +38 (04744) 3-07-32; +38 (098) 218-15-33
Меню

Про факультет

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин згідно з результатами державної атестації має право на підготовку кадрів за найвищим – четвертим рівнем акредитації і здійснює освітню діяльність на рівні світових стандартів.

Започаткований найстаріший факультет – плодоовочівництва, екології та захисту рослин – з часу заснування нашого університету як Головного училища садівництва в 1844 році.

Серед випускників факультету – відомі вчені та виробничники, державні діячі й парламентарі, заслужені працівники сільського господарства.

На п’яти кафедрах факультету – плодівництва і виноградарства, овочівництвабіологіїзахисту і карантину рослин, екології та безпеки життєдіяльності, очолюваних докторами, професорами Заморським Володимиром Васильовичем, Улянич Оленою Іванівною,  і канд. с.-г. наук, доцентами Розборською Ларисою Василівною, Крикуновим Ігорем Володимировичем, Василенко Ольгою Володимирівною створена багата традиціями наукова школа підготовки висококваліфікованих фахівців.

На факультеті функціонує спеціалізована Вчена рада із захисту докторських та кандидатських дисертацій за двома спеціальностями. На кафедрах є аспірантура.

На факультеті навчаються студенти з різних регіонів України. Висока якість підготовки студентів передбачає гармонійне поєднання новітніх технологій навчання із впровадженням результатів наукових досліджень у навчальний процес. На базі факультету проводяться міжнародні та всеукраїнські науково-практичні конференції, обласні та регіональні семінари з актуальних питань сільськогосподарського виробництва. На кафедрах факультету працюють наукові студентські гуртки, проводяться олімпіади та конференції.

Навчання здійснюється за новими навчальними програмами, на сучасній матеріальній базі, з відповідним технічним обладнанням. Закладені різних конструкцій плодові насадження, колекційні ділянки овочевих, лікарських і рідкісних декоративних рослин, споруди закритого ґрунту. Створені наукові лабораторії з розсадництва, плодівництва, овочівництва закритого ґрунту, грибівництва, агроекології. Навчальною базою також є філії кафедр на виробництві та природоохоронних установах.

Студенти вивчають теорію та проводять наукові дослідження, спрямовані на розробку конкурентоспроможних технологій раціонального природокористування, вирощування плодових, овочевих культур відкритого і закритого ґрунту та лікарських рослин, інтегрованого захисту рослин від шкідників, хвороб і бур’янів.

Факультет плодоовочівництва, екології та захисту рослин підтримує зв’язки із зарубіжними навчальними закладами: Познанською, Варшавською, Люблінською рільничими академіями. Невід’ємною складовою підготовки фахівців є практика студентів за кордоном у спеціалізованих фермерських господарствах Німеччини, Франції, Польщі, Данії, Фінляндії.

Кращі студенти факультету отримують іменні стипендії, нагороджуються грошовими преміями, екскурсійними поїздками до історичних місць України.

Щоб навчатися на факультеті плодоовочівництва, екології та захисту рослин, необхідно подати в приймальну комісію сертифікати незалежного тестування. Випускники технікумів і коледжів зараховуються на 2–3 курс за результатами співбесіди.

 

 

Відео

1.

2.