+38 (04744) 3-40-77; +38 (04744) 3-07-32; +38 (098) 218-15-33
Меню
Остання редакція: 06 березня 2019

Рішення вченої ради факультету плодоовочівництва, екології та захисту рослин від 28.02.2019 р. (протокол № 5)

1. Звіт голови навчально-методичної комісії факультету Тернавського А. Г. про виконання кафедрами завдань рішень ректорату, Вченої ради, методичних комісій і рад  університету та факультету  взяти до відома.

2. Обговорити (з відображенням у протоколах) на засіданнях кафедр  зобов’язання кожного викладача забезпечити не менше двох абітурієнтів на вступну кампанію 2019 р.

3. Результати  зимової заліково-екзаменаційної сесії, заходи щодо покращення успішності, відвідування занять студентами та завдання з удосконалення навчально-виховного процесу  обговорити на засіданнях кафедр. Кураторам регулярно повідомляти батьків студентів про успішність та відвідування занять.

4. Підготовку робочих програм дисциплін завершити до 01.04.2019 р.  та прозвітуватись перед головою НМК факультету Тернавським А. Г.

5. Навчальні плани навчального процесу на 2019‒2020 навчальний рік затвердити.

6. Оновити і подати до деканату за підписом завідувача кафедри теми дипломних робіт, списки наукових керівників, рецензентів та консультантів.

7. Рейтинг діяльності студентів факультету здати до 01.04.2019 року.