+38 (04744) 3-40-77; +38 (04744) 3-07-32; +38 (098) 218-15-33
Меню

Красноштан Анатолій Олександрович

Красноштан Анатолій Олександрович Науковий ступінь: доктор сільськогосподарських наук
Вчене звання: професор
Посада: професор

 

Народився 11 вересня 1936 року в с. Польо­ве Вінницької області. Закінчив плодоовочевий факультет нинішнього Уманського національ­ного університету садівництва, а в 1968 р. — аспірантуру при кафедрі плодівництва і ви­ноградарства цього ж закладу, на якій і був залишений на посаді асистента. Працював за­ступником декана плодоовочевого факультету.

У 1993 році А. О. Красноштана обирають завідувачем вищезгаданої кафедри. Під його керівництвом широко розгортається наукова робота, закладаються нові стаціонарні досліди, проводяться дослідження, а їх результати впро­ваджуються у виробництво за госпдоговірною тематикою спільно з Міністерством аграрної політики України, виробничими підрозділами, окремими господарствами. Істотно розшири­лася наукова й навчальна бази кафедри. Було закладено суперінтенсивні сади, де викладачі та студенти проводять дослідження, готують дисертаційні й дипломні роботи.

У 1971 р. А. О. Красноштан захистив кан­дидатську, а в 1997 — докторську дисертації. В 1974 році обійняв посаду начальника секто­ра, а в 1980 — проректора з наукової роботи, 1999 — очолив спеціалізовану вчену раду із за­хисту кандидатських і докторських дисертацій за спеціальністю «Плодівництво» Уманського національного університету садівництва.

Свої наукові пошуки професор А. О. Крас­ноштан спрямував на вивчення мінерального живлення сорто-підщепних комбінувань яблуні, клонових підщеп для груші, взаємовпливу під­щепи та прищепи. Він керував аспірантською підготовкою. Автор понад 100 наукових праць, навчально-методичних розробок.