+38 (04744) 3-40-77; +38 (04744) 3-07-32; +38 (098) 218-15-33
Меню
Остання редакція: 29 січня 2021

183 "Технології захисту навколишнього середовища"

Проблема взаємодії людини з природою має глобальний характер і перетворилася на одну з найбільш актуальних у наш час. Розв’язання проблеми взаємодії людини з природою пов’язується із установленням гармонійного співіснування природи, суспільства і людини, що забезпечує усі потреби людства. У нових суспільно-політичних і економічних умовах вагомого значення набуває сфера охорони та захисту навколишнього середовища, яка охоплює важливі ланки суспільно-економічної структури. У цій сфері, як у жодній іншій, тісно переплітаються економічні, політичні, професійні аспекти розвитку суспільства. 

Професійні кадри сфери охорони та захисту навколишнього середовища – це підготовлені фахівці, що можуть забезпечити її успішну діяльність у всьому різноманітті, і які здатні розв’язати проблеми і виконати завдання, поставлені перед екологічною сферою на сучасному етапі.

 Професійна компетенція фахівців цієї галузі вимагає наявності як спеціальних базових знань, вмінь, так і особистісних якостей, які являють собою інваріантний компонент професіоналізму сучасного фахівця та сприяють успіху в його професійній діяльності.

Випускники університету напряму підготовки «Технології захисту навколишнього середовища» можуть працювати на посадах:

 •  Інженер з природокористування;
 •  Інженер з відтворення природних екосистем;
 •  Інженер з техногенно-екологічної безпеки;
 •  Інженер з охорони природних екосистем;
 •  Інженер-контролер;
 •  Інженер-лаборант;
 •  Еколог;
 •  Експерт з екології;
 •  Консультант з екології;
 •  Молодший науковий співробітник;
 •  Науковий співробітник.